Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Anti-bullying Week

W październiku w EISG zorganizowaliśmy Anti-bullying Week, czyli trwający przez tydzień cykl zajęć poświęcony przeciwdziałaniu zjawisku bullyingu w szkole. Angielskie słowo bullying nie ma dokładnego odpowiednika w języku polskim. Bullying określany jest często jako celowe, powtarzalne i nieprowokowane zachowania agresywne jednego lub grupy sprawców wobec ofiary z zamiarem sprawienia jej bólu fizycznego, przykrości, poniżenia lub przerażenia jej.
Podczas zajęć rozmawialiśmy z uczniami o tym, co powinni zrobić, jeśli doświadczają bullyingu lub są świadkami stosowania go wobec uczniów. Na zajęciach podkreślaliśmy, że każdy powinien poważnie traktować bullying, ponieważ doświadczanie bullyingu może m.in. powodować długotrwałe trudności w relacjach z ludźmi oraz wpływać negatywnie na samoocenę i zdrowie.
Klasy I-VI w ramach Anti-bullying Week miały zajęcia z psychologiem na temat oznak bullyingu, jego rodzajów i sposobów przeciwdziałania. W czasie lekcji uczniowie obejrzeli interaktywny film na temat bullyingu, podczas którego musieli zdecydować, jak postąpić i jak najlepiej rozwiązać przedstawioną sytuację. Uczniowie przygotowali również komiksy przeciwko bullyingowi, z których powstała potem wystawa na szkolnym korytarzu.

Październik 2016, Agnieszka Wiankowska – psycholog