Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Terapia logopedyczna EISG

W październiku w International School of Gdansk rozpoczęły się zajęcia logopedyczne, poprzedzone przesiewowymi badaniami mowy. Wstępne diagnozy pozwoliły określić, ilu uczniów wymaga uczestniczenia w terapii.
W trakcie październikowych zajęć dzieci doskonaliły umiejętności oddechowe, wykonując takie ćwiczenia jak puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na piórka, przenoszenie elementów z papieru za pomocą słomki itp. Pracowaliśmy także nad usprawnianiem motoryki narządów artykulacyjnych (gimnastyka buzi i języka) oraz właściwą wymową poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach lub zdaniach. Ćwiczenia przybierały formę gier i zabaw dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego ucznia.
Każde dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne jest wyjątkowe, zatem czas trwania terapii oraz jej efektywność zależą od różnych czynników, m.in. od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady wymowy, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, motywacji własnej dziecka, systematycznego uczestnictwa w zajęciach oraz przede wszystkim od współpracy rodziców z terapeutą, czyli systematycznych, codziennych ćwiczeń w domu.

Październik 2016, Małgorzata Kostecka – logopeda