Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Siedem kroków w podejmowaniu decyzji

W listopadzie uczniowie wszystkich profili klas pierwszych Gdańskiego Liceum Autonomicznego wzięli udział w warsztatach, które koncentrowały się na ćwiczeniu umiejętności świadomego podejmowanie decyzji, a co za tym idzie, przewidywania konsekwencji własnych wyborów. Opierając się na konkretnych przykładach, uczestnicy mogli przejść przez wszystkie etapy tego procesu, począwszy od uświadomienia sobie siebie i otaczającego świata. Określenie i ukierunkowanie działania na realizację wyznaczonego przez siebie celu pozwala dostrzec, jakie wartości są ważne, czym kieruję się w życiu i jakie cele chcę osiągnąć. Poprzez określenie możliwości wyboru, zebrania i najlepiej zapisania wszystkich możliwych opcji danej decyzji, wyboru najlepszej dla siebie opcji i następnie opracowanie planu działania, który punkt po punkcie będzie przybliżał do realizacji wyznaczonego celu, by na koniec wziąć za swoją decyzję pełną odpowiedzialność.
Licealiści w parach wzięli udział w grze, w której w imieniu bohatera opowiadania podejmowali decyzje edukacyjno – zawodowe, za każdym razem wspólnie decydowali o wyborze jednej z dwóch możliwości, by na koniec przekonać się, czy dokonali właściwego wyboru. Następnie po wypełnieniu testu Stylu Podejmowania Decyzji każdy z uczestników zajęć dowiedział się, który ze stylów (emocjonalny czy analityczny) jest u niego dominujący i dlaczego w procesie decyzyjnym warto angażować obie półkule mózgowe. Na koniec, aby zachęcić do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości, uczestnicy spotkania otrzymali do wypełnienia kwestionariusz „Moja Kariera”, by mieć o sobie więcej informacji, przybliżających każdego z nich do podejmowania racjonalnych decyzji edukacyjno – zawodowych.

Listopad 2016, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog