Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zajęcia Aktywnego Treningu Słuchowego

Wraz z początkiem listopada rozpoczęły się zajęcia treningu słuchowego. Uczestnicy projektu stworzyli cztery grupy liczące 6 lub 7 osób. W ciągu miesiąca każda grupa odbyła cztery godziny lekcyjne zajęć.
Prawdziwym wyzwaniem okazało się ułożenie planu spotkań z poszczególnymi grupami. Uzgodniliśmy że zajęcia każdej grupy odbywają się raz w miesiącu podczas trwania lekcji, zamiennie na wybranych przedmiotach.
Każde spotkanie ma określony schemat. Rozpoczyna się zabawą integracyjną, mocno angażującą uczniów, a jednocześnie ćwiczącą pamięć słuchową.
Kolejną, bardzo ważną częścią treningu są ćwiczenia uwagi słuchowej, które odbywają się w słuchawkach stereofonicznych. Uczestnicy mają za zadanie usłyszeć i zapamiętać sekwencje dźwięków. Podczas każdego spotkania długość sekwencji wzrasta. Ulubionym elementem zajęć jest wysłuchiwanie kilku nałożonych na siebie dźwięków. W ćwiczeniach posługujemy się dźwiękami instrumentów muzycznych, dźwiękami otoczenia oraz dźwiękami wydawanymi przez zwierzęta.
Odrębnym zadaniem, które wyzwala wiele pozytywnych emocji, jest ćwiczenie zapamiętywania i odtwarzania struktur rytmicznych. Posługujemy się specjalnymi rurkami, by nadać rytmowi ciekawe brzmienie.
Ćwiczenia na materiale werbalnym sensownym i bezsensownym są tak przygotowane, by usprawniały słuch fonemowy, analizę i syntezę głoskową i sylabową oraz kształciły umiejętność dekodowania związków między wyrazami w zdaniu. Przebiegają z każdym spotkaniem z większą wprawą, mimo że stopień ich trudności rośnie.
Jako że częścią zajęć treningu słuchowego jest również rozwijanie umiejętności wypowiadania się i rozumienia języka, pracujemy też nad interpretacją przysłów. Jest to zdecydowanie najsłabszy punkt naszych zajęć. Ta sfera rozumienia języka jest dla uczniów najczęściej nieznana. Pozostaje wiele do zrobienia.
Każde spotkanie kończymy ćwiczeniami pamięci słuchowej z wykorzystaniem manipulacji przedmiotami. Uczestnicy chętnie mierzą się z zapamiętaniem skomplikowanych poleceń, wysłuchują coraz dłuższe sekwencje zadań, które następnie odtwarzają przy pomocy figurek, klocków czy obrazków.
Różnorodność zaproponowanych ćwiczeń pozwala uczniom i prowadzącemu pracować z zaangażowaniem. O nudzie nie ma mowy. Już widać pierwsze pozytywne efekty naszej pracy. Oby tak dalej!

Listopad 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska – psycholog