Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Dyktando w GAG

Podczas trwającego Dnia Polskiego, który został zaplanowany w harmonogramie szkoły na 10 listopada, w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum oprócz różnego rodzaju aktywności przygotowanych przez nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie, uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych mieli możliwość sprawdzenia się w poprawnej pisowni ortograficznej. Dyktanda dla klas zostały przygotowane przez pedagoga z pomocą nauczyciela języka polskiego w taki sposób, by uczniowie każdego z roczników zmierzyli się z innymi wyzwaniami. Pomocne dla uczniów podczas pisania mogły być informacje na temat zasad pisowni „rz” i „ż”, „h” i „ch” oraz „u” i „ó”, wyjątków od poszczególnych zasad, pisowni łącznej partykuły „nie”, czy pisowni małej i wielkiej litery, które zostały umieszczone na tablicy Poradni „Osiek” w GAG na początku miesiąca. Klasowi mistrzowie ortografii otrzymali dyplomy, zostali nagrodzeni oklaskami przez rówieśników oraz wspomnianymi dodatkowymi punkami wstawionymi do dziennika przez nauczycieli języka polskiego. Poprawny zapis wszystkich tekstów oraz lista mistrzów ortografii została umieszczona na tablicy Poradni „Osiek”.

Listopad 2016, Barbara Darmorost – pedagog