Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Trening słuchowy – kolejne kroki

Grudniowe zajęcia treningu słuchowego dowiodły, że uczestnicy radzą sobie coraz lepiej ze słuchowym przetwarzaniem materiału dźwiękowego. Wzrósł poziom trudności zadań słuchowo- językowych.
Sekwencje dźwięków do zapamiętania stały się już 7- 8 elementowe, wydłużyły się też kombinacje dźwięków, w których należy znaleźć różnice. Pojawiły się zadania oparte na słowach i zdaniach przekazywanych poprzez słuchawki stereofoniczne do obu uszu. Różnicowanie trudności w odbiorze tekstów polega na zmianie tempa, nasilenia pogłosu, nachodzenia na siebie komunikatów. Wzrósł poziom uwagi selektywnej uczestników treningu, gdyż potrafią coraz lepiej koncentrować się na bodźcu przy równoczesnym pomijaniu bodźców nieistotnych .
Uczestnicy w trakcie treningu pracują nad koncentracją i utrzymaniem uwagi zarówno podczas ćwiczeń ze słuchawkami, jak i podczas zadań związanych z manipulacją przedmiotami, figurkami, bryłami.
W trakcie spotkań omawiamy trudności w poszczególnych zadaniach, szukamy wspólnych rozwiązań, wskazujemy sposoby ułatwiające zapamiętywanie. Przed nami kolejne wyzwania!

Grudzień 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog