Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Jak słuchać wskazówek zegara?

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z rozmową Doroty Krzemionki z Marią Król – Fijewską i Piotrem Fijewskim, psychologami z warszawskiego Ośrodka Intra. Kilka refleksji nad tym, jak szanować siebie oraz swój czas i nie stracić z oczu tego, co najważniejsze.

 

http://www.osrodekintra.pl/wp-content/uploads/2016/05/JAK-S%C5%81UCHA%C4%86-WSKAZ%C3%93WEK-ZEGARA-1.pdf

 

Artur Lewandowski - psycholog (19.10.2016)