Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Nakłonić do współpracy

Powody, dla których i dziewczynki, i chłopcy, ci mali i ci całkiem dorośli, nie odpowiadają entuzjazmem na nasze prośby są bardzo różne… ale warto upewnić się, że nie dzieje się tak z powodu naszego sposobu mówienia. Jak prosić dziecko, żeby chciało ze mną współpracować?

Małgorzata Kostecka - logopeda (08.02.2017)

więcej na stronie ISG