Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Program

Kieruję do Państwa informację dotyczącą programu wczesnej interwencji profilaktycznej „FreD Goes Net”, który realizowany jest przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Więcej informacji znajdą Państwo pod numer telefonu: 58-320-44-04 lub 669-979-208 (pon-pt 8.00 – 14.30)

Jakub Zieliński – psycholog (24.10.2016)