Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Uwierz w potencjał swojego dziecka- to klucz do jego sukcesu!


Udowodniono, że pozytywne oczekiwania wobec drugiej osoby spełniają się, ponieważ WYTWORZYLIŚMY WOBEC TEJ OSOBY POZYTYWNE OCZEKIWANIA. To niezwykle ciekawe zjawisko- tzw. samospełniające się proroctwo.
Przenosząc to zjawisko do rzeczywistości szkolnej warto przytoczyć pewien eksperyment, który badał  wpływ oczekiwań nauczycieli na poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Pierwszy eksperyment polegał na tym, że powiedziano nauczycielom, iż dzieci, które w teście uzyskały wysoki wynik, w najbliższym czasie zaczną przejawiać szczególne zdolności intelektualne. Zaś drugi eksperyment był jego odwrotną wersją. Zastosowana manipulacja eksperymentalna pozwoliła na uzyskanie zdumiewających wyników badań - a mianowicie średni wzrost ilorazu inteligencji u wskazanych uczniów wyniósł prawie 30 punktów. Zaskakujące, prawda? Jak to się stało?
Nasuwa się prosty wniosek - każde dziecko posiada zasoby i predyspozycje do osiągnięcia sukcesów, ale nie jest tego świadome.
To w roli rodzica i nauczyciela leży to, aby dziecko mogło rozwijać swoje umiejętności i poznawać się od najlepszej strony! Zatem zawsze wierzmy w potencjał swoich dzieci!

Zachęcam do lektury artykułu, który w sposób bardziej szczegółowy opisuje eksperyment w kontekście sukcesu dziecka. Link do artykułu znajduje się poniżej:
http://www.psychologiawygladu.pl/2015/06/wiara-w-potencja-dziecka-czyni-cuda-nie.html

 Michalina Biedrzycka- pedagog, terapeuta pedagogiczny (09.02.2017)