Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Dekalog złego rodzica

Zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem. Ukazuje on jak wielką rolę w kształtowaniu osobowości dziecka odgrywa rodzic. Każdy z nas popełnia błędy, jednak należy umieć je dostrzegać, aby potem móc ich unikać.

http://www.gasp.gfo.pl/aktualnosci/poradnia-poleca/2659-dekalog-zlego-rodzica

Anna Korwel – logopeda, pedagog (28.11.2016)