Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmawiamy o wartościach

Nasza praca to także prowadzenie i analiza ankiet, czyli szeroko rozumiana diagnoza potrzeb. Prezentowana ankieta dotycząca wartości została przeprowadzona wśród starszych uczniów Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. Poprzedzona rozmową, miała stać się szansą/okazją do refleksji nad własną postawą, wzięciem odpowiedzialności za swój stosunek do innych osób, uświadomieniem sobie jakie wartości powinny wyznaczać kierunek mojego myślenia o sobie w relacji z rówieśnikiem. Fragment ankiety poniżej:

1. Jakie wartości są przede wszystkim ważne dla mojej rodziny, w moim domu, a na co dzień o nich pamiętam  i się nimi kieruję:

  • Szacunek - dbam o dobro i uczucia innych,  Uczciwość – umiem przyznać się do winy i naprawić szkodę
  • Odpowiedzialność – za swoje myśli, wybory i czyny, które kieruję wobec np. koleżanek i kolegów
  • Pokojowość – łagodnie i cierpliwie dbam o zgodę między nami np. w klasie
  • Sprawiedliwość – jestem przyzwoity/postępuję fair, staram się traktować koleżankę tak, jak sam/a chciał(a)bym być traktowany/a
  • Solidarność – gdy ktoś potrzebuje wsparcia, pomocy, jest opuszczony, odrzucony –może liczyć na moją życzliwość
  • Odwaga – nie ulegam presji otoczenia, potrafię być niezależny/a, stanąć po stronie kogoś, kogo inni np. źle traktują

Rozmowie i wypełnianiu ankiety przez uczniów towarzyszyła atmosfera powagi i poruszenia. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, pojawiło się wiele spontanicznych komentarzy i spostrzeżeń. Ankiety nie anonimowe, podpisane przez dzieci Ich  imionami i nazwiskami, prezentowały bardzo szczere i często osobiste refleksje, które stały się szansą na bliższy i głębszy kontakt oraz lepsze zrozumienie dylematów i wyborów naszych podopiecznych.

Marzec 2013, Magdalena Kielbratowska - psycholog