Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy indywidualne

Koniec semestru jest czasem zakończenia i podsumowania rozmów indywidualnych prowadzonych z uczniami klas pierwszych Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum. Rozmowy służyły poznaniu najważniejszych potrzeb, uzdolnień oraz możliwości poszczególnych uczniów. Informacje te pozwalają lepiej rozumieć ucznia i w miarę możliwości indywidualnie dostosowywać oddziaływania edukacyjne oraz wychowawcze. Powodzenie w pracy z zespołem klasowym w dużej mierze zależy od tego, czy w grupie będzie przestrzeń na to, aby każdy uczeń wniósł do niej coś osobistego.

Styczeń 2017, Barbara Darmorost – pedagog, Artur Lewandowski – psycholog