Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Uzależnienie od komputera i internetu

Nasze dzieci spędzają przed komputerem znaczną część swojego życia. Staje się to realnym problemem coraz większej ilości rodzin. Dziecko zaczyna zaniedbywać relacje społeczne i naukę, a nawet czynności związane z utrzymaniem higieny i dbaniem o siebie. Więcej inf:

http://www.sag.gfo.pl/aktualnosci/poradnia-poleca/1255-uzaleznienie-od-komputera-i-internetu

Agnieszka Gurzyńska - Ellwart - psycholog SAG i SAL (14.02.2017)