Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Fonoholizm

Zapraszam do zapoznania się z raportem, stworzonym przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Dzięki badaniom przeprowadzonym wśród 22086 polskich uczniów, 3471 nauczycieli oraz eksperymentu społecznego pt: Poz@ siecią autorzy raportu opisują zjawisko fonoholizmu w Polsce. Dokument bardzo obszerny jednocześnie opisany w zrozumiałej formie.

Jakub Zieliński – psycholog (16.02.2017)