Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Czy walka o wzbogacenie języka młodych ludzi jest dziś walką z wiatrakami?

Ważnym elementem treningu słuchowego jest ćwiczenie biernej i czynnej znajomości przysłów polskich oraz związków frazeologicznych. Nikt nie spodziewał się, że będzie to jedno z trudniejszych zadań. Młodzi uczestnicy spotkań mieli problemy ze stosowaniem związków frazeologicznych, a zdarzało się, że nie zawsze rozumieli ich znaczenie. Wydaje się, że zjawisko to dotyczy całego młodego pokolenia. Badacze zjawiska piszą o trzech przyczynach problemów z frazeologizmami:
1) Czytamy coraz mniej, coraz więcej oglądamy i słuchamy, a więc stymulujemy głównie ośrodki prawej półkuli mózgowej.
2) Frazeologizmy odnoszą się do elementów dawnej rzeczywistości, którym nie odpowiadają realia znane przez młodych ludzi.
3) Frazeologizmy są trudne, gdyż funkcjonują na zasadzie zbioru wyjątków i najmniejsze naruszenie ich struktury powoduje, że tracą swoje znaczenie.
Związki frazeologiczne i przysłowia to ważny element naszego języka, a także dziedzictwa kulturowego i historycznego. W związku z tym i na naszych zajęciach będziemy dbać, by młodzi ludzie poznali ich jak najwięcej.
Czy walka o wzbogacenie języka młodych ludzi jest dziś walką z wiatrakami? Mamy nadzieję, że nie, i nauka frazeologizmów i przysłów w ciekawej formie będzie nie tylko przyjemna dla uczniów, ale również przyniesie widoczne efekty.

Styczeń 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog