Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Zachęcam Rodziców do zapoznania się z jednym z rozdziałów wspaniałej pozycji pani profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej pt. "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki". Okazuje się, że dojrzałość emocjonalna dziecka, rozumiana jako gotowość do podejmowania wzmożonego wysiłku intelektualnego i odporność na porażkę, mają kluczowe znaczenie w rozwoju kompetencji matematycznych.

https://books.google.pl/books?id=u7vowi5FKRwC&pg=PA110&hl=pl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=fals

Urszula Rodzik - pedagog (26.02.2017)