Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Relacja rodzic - dziecko

Relacje dzieci z rodzicami zmieniają się wraz z upływem czasu. Rola rodzica w życiu dziecka ulega modyfikacji. Relacje na linii rodzice - dzieci zależą nie tylko od wieku pociech, ale też innych czynników takich, jak atmosfera rodzinna, jakość komunikacji, styl ii metody wychowania czy postawy rodzicielskie. Jak dbać o przyjazne związki z własnym dzieckiem? Oto propozycje lektur przydatnych w okresie rodzicielstwa.

http://www.gasp.gfo.pl/aktualnosci/poradnia-poleca/2752-relacja-rodzic-dziecko

Justyna Bilska - pedagog, terapeuta pedagogiczny (06.03.2017)