Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zarządzanie sobą w czasie

W klasie 2M GAG po feriach zimowych, na prośbę opiekuna klasy, zostały przeprowadzone warsztaty, które miały na celu doskonalenie u uczniów umiejętności organizowania sobie czasu własnego, czyli zarządzania sobą w czasie. Podczas proponowanych ćwiczeń każdy uczestnik mógł uświadomić sobie, ile czasu poświęca w ciągu dnia na poszczególne czynności, poddać się własnym refleksjom: na co w ciągu dnia poświęca najwięcej czasu, a na co najmniej, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, czy można i czy warto to zmienić? Podczas dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że codzienna organizacja jest skutecznym sposobem na realizację wyznaczonych przez siebie celów, a istotą rzeczy jest ustalenie swoich priorytetów.
Uczniowie zapoznali się z macierzą Eisenhowera, który uważany jest za twórcę klasycznej koncepcji planowania zadań – czynności ważne vs. pilne. Stanowiło to podstawę do uzupełnienia przez każdą osobę swojej kartki z kalendarza, czyli wpisania czynności ważnych vs. pilnych, które trzeba zrobić w najbliższym tygodniu. Nie było to proste zadanie i w przyszłości, by doskonalić tę umiejętność, przy tworzeniu tygodniowego planu zadań należy za każdym razem odpowiednio je klasyfikować. Warto stosować to narzędzie, gdyż pozwala ono racjonalnie planować swoje zadania według indywidualnie i samodzielnie wybranych priorytetów.

Luty 2017, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy