Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozwijanie umiejętności językowych poprzez ćwiczenia z rytmem

Jednym z warunków nabycia umiejętności posługiwania się językiem obcym jest pełna sprawność analizatora słuchowego.
Podczas treningu słuchowego staramy się gimnastykować analizator słuchowy w aspekcie językowym – na poziomie głosek, sylab, wyrazów, zdań, a także w aspekcie parajęzykowym, związanym z dźwiękami oraz rytmem. Szczególnie ciekawe informacje daje nam ćwiczenie percepcji słuchowej wyrażającej się przez zapamiętywanie i odtwarzanie struktur rytmicznych. Próby rytmiczne wymagają od uczestników dokonania analizy usłyszanego rytmu ( to percepcja słuchowa) oraz zapamiętania i odtworzenia (to pamięć słuchowa). Sprawdzają też integrację słuchowo-ruchową, gdyż wymagają przetworzenia struktur rytmicznych na sekwencje ruchów.
Nawet osoby zawodowo zajmujące się muzyką czy uczniowie szkół muzycznych miewają kłopoty z rytmem. Decydująca o powodzeniu procesu wyczucia rytmu jest cierpliwość i determinacja osób uczących się.
W ramach zajęć pracujemy więc nad uwrażliwieniem na rytmiczne bodźce dźwiękowe , gdyż opieramy się na założeniu, że słowa stanowią struktury rytmiczno-czasowe.
Uczestnicy spotkań z dużą przyjemnością odtwarzają indywidualnie i grupowo przeróżne rytmy. Zawsze towarzyszy temu duże ożywienie i entuzjazm.

Luty 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog