Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Zgodni rodzice, czyli spójność działań między tatą a mamą i ich wpływ na rozwój sportowy małego zawodnika

Rozwój sportowy zawodnika jest bardzo złożonym zjawiskiem. Niezliczona ilość czynników wpływa na to, że kariera sportowa młodego zawodnika rozwija się pomyślnie. Niezaprzeczalnie najważniejszym czynnikiem wspomagającym rozwój zawodnika są jego relacje z bliskimi mu osobami". Zachęcam do artykułu wszystkich rodziców, którzy mają w domu dziecko kochające sport.

http://www.junior.sport.pl/junior/7,143113,20979162,zgodni-rodzice-czyli-spojnosc-dzialan-miedzy-tata-a-mama-i.htmlSylwia Iwanowicz Sawczyszyn - psycholog (13.03.2017)