Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Wchodzenie w dorosłość.

Psychologowie oraz socjologowie z Uniwersytetu SWPS sprawdzili, jak młode pokolenie postrzega dorosłość i jakie bariery muszą przezwyciężać. Młodzież coraz później "dorasta", a wyznaczniki dorosłości też się zmieniają. Warto zrozumieć trudności młodych ludzi w stawaniu się dorosłymi.

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/blog-naukowy/15421-mlodziez-dzisiaj-dorasta-inaczej

Marzec 2017, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart, psycholog SAG i SAL