Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Nasza klasa

W minionych tygodniach w Sopockiej Szkole Autonomicznej wiele czasu poświęciliśmy zajęciom i rozmowom dotyczącym atmosfery w klasie. Młodsi uczniowie tworzyli plakaty dotyczące swojej klasy, jej mocnych i słabych stron, tego, co w klasie dobre a co złe, tego, co pomaga i tego, co przeszkadza. Okazało się, że w początkowej fazie pracy łatwiej było dzieciom skupiać się na trudnych sprawach. Podczas rozmowy uczniowie przyznali, że w domu częściej są pytani o negatywne rzeczy, jakie wydarzyły się w szkole, zdecydowanie rzadziej mają okazję zastanowić się nad tym, co było pozytywne i przyjemne. Dlatego też chcemy kontynuować pracę i skupić się na tym, co dobre, co sprawia nam radość oraz nad tym, jak poprawić to, co nam przeszkadza.
W klasach starszych uczniowie wypełniali ankiety oraz brali udział w dyskusji. Tu mocno zarysowują się różnice między płciami. Widać wyraźny podział. I choć wszyscy mają podobne cele – akceptacja, przynależność do grupy, pozytywne relacje rówieśnicze, poczucie równości i sprawiedliwości, to okazuje się, że niełatwo jest wspólnie te cele osiągać. Wyniki ankiet wskazują nam, w jakim kierunku będziemy podążać podczas wspólnej pracy.

Styczeń – luty 2017, Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog SASP