Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Styl uczenia się dziecka

„Od dawna wiadomo, że nie istnieje jedna skuteczna metoda nauczania dla wszystkich. Metodycy i dydaktycy potwierdzają, że jedne dzieci najlepiej przetwarzają informacje słysząc wyjaśnienia nauczyciela, inne preferują czytanie z tablicy, a pozostałe uczą się poprzez samodzielne ćwiczenia praktyczne. Z czego to wynika?”

więcej na stronie ISG

Małgorzata Kostecka - logopeda (05.04.2017)