Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Jak "trzeci migdałek" wpływa na rozwój mowy?

Niepokojące są wyniki badań przeprowadzanych wśród dzieci w ostatnich latach, potwierdzające tezę, że przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych utrudniają prawidłowy rozwój mowy. Czy trzeci migdałek jest głównym podejrzanym? Zachęcam do przeczytania artykułu.www.klubrodzica.com/wplyw-tajemniczego-trzeciego-migdalka-na-rozwoj-mowy-i-artykulacji/

Ewa Ciemiorek - logopeda (09.04.2017)