Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Samoocena mocnych stron i umiejętności

W klasach drugich Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum w lutym zostały przeprowadzone warsztaty, które miały na celu rozpoznanie i analizę swoich mocnych stron oraz określenie swoich umiejętności. W trakcie praktycznych ćwiczeń każdy uczeń miał możliwość wybrania dziesięciu określeń najlepiej do niego pasujących oraz mógł się głębiej zastanowić nad swoimi osobistymi umiejętnościami i zdolnościami. Dużą trudność większości uczniów sprawił wybór tej najważniejszej, mocnej strony. Uczestnicy koncentrowali się na osobistych preferencjach oraz czynnościach, które sprawiają im największą przyjemność i satysfakcję, a następnie próbowali połączyć je z wykonywanym w przyszłości zawodem. Świadomość siebie daje siłę i mądrość do korzystania w życiu z tego, co w nas dobre, oraz pomaga w dokonywaniu własnych, autonomicznych wyborów.
Podczas spotkania gimnazjaliści dzielili się również spostrzeżeniami dotyczącymi innych osób oraz przyjmowali informacje zwrotne na swój temat. To wszystko okazało się niełatwym zadaniem, jednak skłoniło do refleksji nad samym sobą. Dobrze jest pamiętać, że każdy posiada potencjał, wiedzę, umiejętności, które sprawiają, że pewne zadania wykonuje efektywniej niż inni. Warto więc poznać te zasoby i wykorzystywać je w planowaniu swojej drogi edukacyjno-zawodowej. Jednak jeszcze istotniejsze wydaje się zauważenie w sobie tego, co w nas dobre, tego co potrafimy i tego, co jest naszą mocną stroną, by w kształtowaniu swojej przyszłości wykorzystywać swoje możliwości i osobisty potencjał.


Marzec 2017, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy