Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zmiany w życiu ważna sprawa

W marcu w klasach szóstych w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej wraz z odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące zmian. Rozpoczęliśmy dyskusją o tym, czym są dla nas zmiany. Okazało się, że najwięcej emocji wzbudza zmiana dotycząca edukacji, przedłużenia okresu pobytu uczniów w szkole podstawowej. Zależało nam jednak na tym, aby znaleźć jak najwięcej pozytywnych stron tej zmiany. Omówiliśmy również różne rodzaje zmian, ich nieuchronność w życiu każdego z nas. Zastanawialiśmy się, jaki wpływ mają na nas zmiany zaplanowane, przewidziane, a jaki mają te nagłe, niespodziewane, na które nie mamy wpływu, których się nie spodziewamy. Realizując kolejne ćwiczenie uczniowie szukali i poznawali różne strategie radzenia sobie ze zmianą. Omawialiśmy, jakie strategie najczęściej stosuje każdy z nas. Czy jedna strategia jest dobra na poradzenie sobie z każdą zmianą, jaka zachodzi w naszym życiu?
Ostatnie ćwiczenie wymagające skonfrontowania się, przeanalizowania zmian, które zaszły w życiu każdego z nas wywołało różne uczucia i jednocześnie pozwoliło nam zobaczyć, jak ważne jest dzielenie się trudnymi emocjami. Tu zastanawialiśmy się też nad tym, czy musimy sami radzić sobie ze zmianami, czy może warto szukać wsparcia i pomocy w naszym otoczeniu wśród najbliższych.
Pamiętajmy o tym, że życie wokół nas zmienia się nieustannie. Zmiany są nieuchronne, są integralną częścią naszego życia. Nie możemy przygotować się na wszystkie, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Ale możemy przygotować się na to, jak radzić sobie ze zmianą, jak konstruktywnie przyjmować to, co zmienia się dookoła nas.

Marzec 2017, Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn – psycholog