Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Cyberbullying

Cyberbullying jest rodzajem przemocy z użyciem nowoczesnych technologii, głównie internetu oraz telefonów komórkowych. Akty przemocy są powtarzalne i mają na celu wyrządzenie szkody emocjonalnej innej osobie.

https://swps.pl/strefa-rodzica/blog/posty/2180-cyberbullying-wspolczesne-oblicze-przemocy

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart- psycholog, doradca zawodowy (21.04.2017)