Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Jak czytanie wpływa na inteligencję dziecka

"Jeśli chcesz mieć inteligentne dzieci, czytaj im bajki. Jeśli chcesz, aby były jeszcze bardziej inteligentne, czytaj im jeszcze więcej bajek" - Albert Einstein

Zachęcam do zapoznania się z korzyściami płynącymi ze wspólnego czytania książek z dzieckiem oraz samodzielnego czytania przez dzieci.

http://isg.gfo.pl/pl/aktualnosci/poradnia-poleca/771-jak-czytanie-wplywa-na-inteligencje-dziecka

Justyna Bilska - pedagog, terapeuta pedagogiczny (15.05.2017)