Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Zawód: kierownik

W kwietniu w SAG odbyły się zajęcia na temat roli, funkcji i cech kierownika, realizowane we współpracy z Barbarą Darmorost – doradcą zawodowym w GAG. Temat ten wydaje się istotny ze względu na to, że wielu uczniów, mówiąc o swoich planach sugeruje, iż chcieliby w przyszłości zarządzać ludźmi. Mają często trudności z realizowaniem poleceń od innych, woleliby sami być osobami decyzyjnymi, podejmującymi ryzyko i wyznaczającymi kierunki działań. Dlatego też warto zastanowić się, z czym rzeczywiście wiąże się stanowisko kierownicze, czy to tylko przywileje, czy może też stres, napięcie, odpowiedzialność za innych, ponoszenie konsekwencji?
Uczniowie, analizując podane sytuacje, mieli okazję zastanowić się nad tym, jak wygląda praca na stanowisku kierowniczym, jakie cechy powinien posiadać dobry dyrektor czy osoba zarządzająca innymi ludźmi. Zastanawialiśmy się, jakie ryzyko jest związane z taką funkcją. Na zakończenie uczniowie rozwiązywali test określający predyspozycje kierownicze. Często takie kompetencje można realizować już w szkole, podejmując się działań organizacyjnych na rzecz szkoły czy klasy. Warto rozważyć, czy nasza ocena siebie jako dobrego kierownika znajduje odzwierciedlenie w konkretnym działaniu.

Kwiecień 2017, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, Barbara Darmorost – pedagog