Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy doradcze w GAG

Uczniowie trzecich klas Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum mają możliwość korzystania z dodatkowych indywidualnych konsultacji doradczych pod kątem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a przede wszystkim upewnienia się w wyborze właściwego dla siebie profilu. Na podstawie obszernego wywiadu z uczniem, analizy mocnych stron, szeregu testów, kwestionariuszy, które mają na celu określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, profilu zainteresowań, cech temperamentu, umiejętności funkcjonowania w grupie, tworzę indywidualny profil dla każdej zainteresowanej osoby.
Jako doradca zawodowy w trakcie trzech indywidualnych spotkań z uczniem zmierzam głównie do poszukiwania i odkrywania zasobów danego ucznia, pracując w obszarach jego zainteresowań, poczucia własnej wartości, a także stosunku do sukcesów i porażek. Takie rozmowy z doradcą zawodowym pozwalają na lepsze poznanie siebie i swoich możliwości. Czasem jest to potwierdzenie wiedzy, którą już mamy o sobie, ale czasem podczas takiej rozmowy można odkryć możliwości, o których dotychczas się nie myślało. Uczniowie coraz chętniej podejmują temat swojej przyszłości i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach. Budując wspólnie z młodymi ludźmi cele, umożliwiamy im poznanie samych siebie, zachęcamy do samoobserwacji i poszukiwania wzorców sprzyjających rozwojowi, co pomaga im świadomie podejmować samodzielnie trafne decyzje po to, by w przyszłości spełniali się pracując w swoim wymarzonym zawodzie.

Kwiecień 2017, Barbara Darmorost – doradca zawodowy