Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Eksperymentujemy z podzielną uwagą słuchową gimnazjalistów

W sytuacjach życia codziennego każdy człowiek zmuszony jest koncentrować się na przekazie słownym z jednoczesnym ignorowaniem innych docierających do nas bodźców słuchowych, a nie mających znaczenia w procesie komunikacji.
W projekcie dotyczącym treningu słuchowego przyszedł czas na najtrudniejsze ćwiczenia. Wykonujemy różnorodne zadania angażujące pamięć i uwagę słuchową w niesprzyjających warunkach. Obecnie ćwiczymy zdolności słuchacza do skupienia się na informacji podawanej do jednego ucha przy jednoczesnym podawaniu dźwięków niewerbalnych w tym samym czasie do drugiego ucha. Próbujemy także ćwiczyć umiejętności łączenia różnych informacji prezentowanych jednocześnie do obu uszu. Stosunkowo najtrudniejsze okazały się zadania, gdzie przekaz werbalny (tym razem dotyczył złożonych poleceń językowych, w których niezbędne było zapamiętanie porządku informacji zawartych w poleceniu) nakłada się z niewerbalnym, np. dźwiękami muzyki lub dźwiękami kojarzonymi z jakąś sytuacją (szum lasu, wody, ulicy). Prawdopodobnie przyczyną dużej trudności tych zadań jest fakt, iż bodźce dźwiękowe niewerbalne przetwarzane są w obszarach prawej półkuli, a złożone treści słowne analizowane są w lewej półkuli.
Warunki szkolne wyrabiają nawyki radzenia sobie w trudnych akustycznie warunkach. Uczniowie najczęściej skutecznie ignorowali sygnały dźwiękowe, by lepiej zapamiętać i wykonać polecenia werbalne.

Kwiecień 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda