Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Czy wiem, jak się zachować?

W kwietniu w kl. III B w GASP odbyły się warsztaty na temat sposobów rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Na początku zajęć do dzieci zostało skierowane pytanie: „Skąd wiecie, jak zachować się w różnych sytuacjach?”. Większość dzieci wskazywała na to, że wiedzę tę czerpią od rodziców i nauczycieli. W dalszej części zajęć uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z grup otrzymała opis konfliktowej sytuacji pomiędzy dziećmi. Ich zadaniem było przedstawienie w formie scenki, jak należałoby zachować się w tej sytuacji, oraz omówienie, jakiego zachowania powinni unikać. Na podstawie przygotowanych i omówionych scenek powstał plakat z pomysłami na rozwiązywanie różnych konfliktowych sytuacji.


Kwiecień 2017, Agnieszka Wiankowska – psycholog