Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Bezpieczeństwo w wolnym czasie

W okresie, gdy zbliżają się upragnione wakacje, warto nie tylko najmłodszym przypomnieć o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Warsztatowe zajęcia w Gdańskim Liceum Autonomicznym, których celem było przygotowanie młodzieży do unikania ryzykownych zachowań oraz wzmacnianie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem, zostały przeprowadzone w klasach I i II.
Podczas spotkań uczniowie dyskutowali o zagrożeniach, działaniach zwiększających bezpieczeństwo, dzielili się informacjami, jak reagować w sytuacjach trudnych. Wspólnie przypomnieliśmy sobie najważniejsze telefony alarmowe oraz zapoznaliśmy się z aplikacjami, które mogą poprawić nasze bezpieczeństwo nie tylko na wakacjach (np. Ratunek, RSO). Dla młodzieży planującej podjęcie tymczasowej pracy pomocne okazały się informacje o portalu internetowym Eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej oraz o lokalnym biurze Ochotniczych Hufców Pracy.

Maj 2017, Jakub Zieliński – psycholog