Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Badanie Inteligencji Wielorakich

W Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum w dniach 9 – 15 marca już po raz trzeci, zostały przeprowadzone badania uzdolnień uczniów klas pierwszych. Program badań opracowany został we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i opiera się na koncepcji amerykańskiego psychologa prof. Howarda Gardnera. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie różnych rodzajów inteligencji za równie ważne, by następnie móc je wykorzystać w dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności każdego ucznia. Zakres badania obejmował inteligencję:
1. językową,
2. logiczno – matematyczną,
3. wizualno – przestrzenną,
4. interpersonalną (społeczną),
5. intrapersonalną (duchową, moralną),
6. muzyczną,
7. ruchową (kinestetyczną),
8. przyrodniczą (ekologiczną).
W badaniach wzięli udział wszyscy uczniowie trzech klas pierwszych GAG po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją wypełniania kwestionariusza. Wyniki testu, sprawdzone według przesłanego klucza i opracowane przez Barbarę Darmorost, zostały przesłane do OLPI w celu przygotowania indywidualnego świadectwa dla każdego ucznia. Wszyscy uczestnicy otrzymali informacje z ocenami każdej z wymienionych inteligencji według następującej skali ocen: niska, umiarkowana, przeciętna, wysoka, wybitna.
Przygotowane świadectwa IW zostały odebrane 12 maja w siedzibie OLPI. Rozdanie świadectw uczniom klas pierwszych zostało połączone z prezentacją na temat rozwijania i wykorzystania Inteligencji Wielorakich w życiu codziennym. Nastąpiło to podczas spotkań klasowych w każdej z klas w dniu 26 maja. Wyniki całościowe posłużą nauczycielom oraz opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Maj 2017, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy