Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Podsumowanie projektu „Aktywny Trening Słuchowy Wspomagający Dwujęzyczność”

W maju dobiegły końca zajęcia treningu słuchowego. Na zakończenie w celu ewaluacji projektu powtórnie wykonano testy określające poziom zdolności uczenia się słuchowego, pamięci fonologicznej, analizy i syntezy słuchowej. Badanie to było powtórzeniem testu, który uczniowie przeszli w październiku. Zestawienie wyników okazało się bardzo interesujące.
Zadania testowe, które zaproponowano uczniom, można pogrupować na proste, średniozaawansowane i zaawansowane. Odpowiednio wzrost osiągnięć nastąpił u 63% uczniów w zadaniach prostych, u 56% uczniów w zadaniach średniozaawansowanych oraz u 37% uczniów w zadaniach zaawansowanych.
Uczestnicy projektu wzięli także udział w badaniu audiometrycznym i konsultacji pod kątem uwagi i lateralizacji słuchowej, wykonanym przez terapeutę metody Tomatisa Marzenę Mróz. Rezultaty zaskoczyły organizatorów. Okazało się, że 64% uczestników treningu ma problemy z uwagą słuchową. Badanie lateralizacji słuchowej, czyli dominacji jednego z uszu nad drugim, wykazało, że tylko 37% uczniów biorących udział w treningu ma dominujące ucho prawe, które zarządza mową i kontroluje ważne podczas nauki języków obcych funkcje, takie jak: intonacja, barwa, natężenie, modulacja, semantyka.
Projekt zakończony dwoma niezależnymi badaniami: testem fonologicznym oraz testem uwagi i lateralizacji słuchowej dowiódł, że jest duża potrzeba stymulowania percepcji słuchowej u uczniów, gdyż obecnie stosowane metody dydaktyczne kładą nacisk na rozwój prawej półkuli (bodźce wzrokowe), nie angażując w wystarczający sposób lewej półkuli, czyli funkcji słuchowo – językowych.

Maj 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog