Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Kwalifikacje po polsku, czyli PRK

W maju nauczyciele Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum wzięli udział w szkoleniu na temat wdrażanego obecnie projektu, który zmieni polską edukację i polski rynek pracy. Efektem tego projektu jest Polska Rama Kwalifikacji (PRK), która to w spójny oraz harmonijny sposób połączy i uporządkuje wiedzę i umiejętności zdobywane w systemie edukacji i poza nim. Kompetencje możemy zdobywać poprzez edukację formalną – szkoły, uczelnie oraz inne instytucje kształcące, edukację pozaformalną – szkolenia, staże, kursy oraz edukację nieformalną – w pracy, codziennym życiu, korzystając z internetu, czytając książki, rozmawiając z ludźmi itp. Docelowo wszystkie kwalifikacje nadawane w Europie (poświadczone przez dyplomy, świadectwa, certyfikaty, upoważnienia) będą zawierały odniesienie do poziomu krajowych ram kwalifikacji, a za ich pośrednictwem do Europejskich Ram Kwalifikacji.

Ważne są efekty uczenia się, czyli posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Wszyscy musimy mieć świadomość tego, że tempo zmian na rynku pracy wymusza nowe podejście do edukacji, zaś my, nauczyciele, swoim nowym podejściem do ucznia powinniśmy sprawić, by nasi wychowankowie chcieli uczyć się przez całe życie nie tylko dla dyplomów, ale i dla własnej satysfakcji.

Maj 2013, Barbara Darmorost – doradca zawodowy