Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Podsumowania

Ostatni miesiąc roku szkolnego to nie tylko intensywny czas ostatnich sprawdzianów, wystawiania ocen, ale również podsumowań pracy. Uczniowie, którzy odbywali konsultacje z psychologiem w czasie roku szkolnego, dokonywali w tym czasie analizy swoich działań, zmian. Zastanawiali się, co udało im się osiągnąć w mijającym już roku szkolnym, a czego nie udało się zrobić, i nad czym warto nadal pracować. Uczniowie oceniali też swoje mocne i słabe strony. Wspólnie z psychologiem kreślili również plany na kolejny rok nauki, ewaluując swoje dotychczasowe działania.


Czerwiec 2017, Jakub Zieliński – psycholog