Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Deklaracje maturalne

Do 30 września uczniowie klas trzecich muszą złożyć deklarację maturalną i wskazać między innymi, który obowiązkowy przedmiot dodatkowy będą zdawać na poziomie rozszerzonym. Dla wielu uczniów ten wybór wcale nie jest prosty.
Aby ułatwić uczniom dokonanie wyboru, proponuję wypełnienie bezpłatnych testów, które są dostępne na platformie internetowej www.gieldamaturalna.pl. Są to szczegółowe testy diagnozujące z 8 przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie. Po wypełnieniu testu, złożonego z 40 pytań, uczeń otrzymuje nie tylko wykaz poprawnych i błędnych odpowiedzi, ale przede wszystkim szczegółowy raport wskazujący obszary, z którymi poradził sobie najlepiej, oraz te, które wymagają dodatkowego powtórzenia.
Po założeniu konta każda osoba uzyska dostęp do testów diagnozujących oraz będzie mogła zapoznać się z bazą informacji o egzaminie maturalnym, harmonogramem, przykładowymi arkuszami CKE oraz Próbną Maturą z Operonem.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy (11.09.2017)