Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w nowym roku szkolnym?

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w nowym roku szkolnym? Artykuł zawiera rady przydatne podczas całego roku szkolnego.

https://www.dziecirosna.pl/szkola/szkola_podstawowa/7_sposobow_by_nowy_rok_szkolny_rozpoczac_bez_stresu.html

Justyna Bieńkowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny (25.09.2017)