Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Aktywny Trening Słuchowy Wspomagający Dwujęzyczność - Edycja Druga

Zachęceni sukcesem Pierwszej Edycji ATS, powracamy w nowym roku szkolnym do projektu słuchowego w nowej, rozbudowanej formule.
Projekt został wzbogacony o dodatkowe badanie audiometryczne, które zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem cyklu spotkań. W zeszłym roku konsultacja ta odbyła się tylko raz, na zakończenie projektu. Dwukrotne badanie pozwoli nam na wnikliwą obserwację postępów i zmian przeprowadzoną przez certyfikowanego terapeutę metody Tomatisa oraz na porównanie wyników badań po zakończonym treningu.
Dodatkowo, Edycja Druga rozbudowana została o Test Zdolności Językowych, któremu poddani zostaną uczestnicy Aktywnego Treningu Słuchowego. Powyższy test jest narzędziem bardziej ogólnym, niż językowe testy kompetencyjne. Nie mierzy znajomości języka obcego. Służy do badania aktualnych możliwości opanowania języków obcych. Mogą go realizować osoby zarówno znające język obcy, jak i osoby nie posługujące się żadnym językiem obcym.
Kolejnym krokiem, po przeprowadzonych badaniach wstępnych, będzie rozpoczęcie pracy z nagranymi informacjami akustycznymi : dźwiękami otoczenia, dźwiękami muzyki i dźwiękami mowy.
Wszystkim uczestnikom życzymy przyjemności z udziału w naszym projekcie!


Ewa Ciemiorek - logopeda

 

SASP2017wrzesien1