Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

"Najstarsi i najmłodsi - ich zmagania i potrzeby"

W ostatnim czasie moja praca koncentrowała się na  dwóch obszarach. Z jednej strony rozmowy z szóstoklasistami, którzy z własnej inicjatywy umawiali się na indywidualne spotkania, które dawały im przestrzeń do oswajania nadchodzących zmian, a tym samym radzenia sobie z niepokojem  i wyobrażeniami o tym, co nastąpi po ukończeniu szkoły podstawowej. Słuchając uczniów, ma się wrażenie, że beztroska ustępuje miejsca powadze rozważań, zadaniowemu nastawieniu, poczuciu pewnej odpowiedzialności. Potrzeba refleksji nad sobą potwierdza, że sfera tzw. inteligencji intraspołecznej wg Howarda Gardnera nabiera u szóstoklasistów znaczenia i pozwala wnikliwiej przyglądać się sobie.

Z drugiej strony praca skupiała się w grupie dzieci z kl. 0, gdzie naturalny dla tego okresu rozwoju swoisty egocentryzm, przedkładanie własnego interesu nad wspólny, mała zdolność dyplomacji , prostota funkcjonujących zasad w grupie, niewielka jeszcze refleksja nad sobą, podlegają „oszlifowywaniu” w wyniku treningu społecznego. Tu kluczowa jest praca w obszarze inteligencji interspołecznej, nabywanie umiejętności  współpracy, znajdowania kompromisu, asertywności, negocjacji, znoszenia frustracji, gdy coś nie jest po mojej myśli. To czas doświadczania siebie w grupie, w ścisłej strukturze szkoły, wśród wymagających rówieśników.

Maj 2013, Magdalena Kielbratowska – psycholog