Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Jak zachęcać dziecko do czytania?

Czytanie książek umożliwia rozwój czynności intelektualnych, stymuluje wyobraźnię, pamięć, rozwija kompetencje komunikacyjne do wyrażania własnych poglądów i myśli oraz ma wpływ na kształtowanie się osobowości pod względem emocjonalno - społecznym.  Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem obrazującym jak rozwijać u dziecka pasję do czytania i obcowania z książką.

https://www.dziecirosna.pl/przedszkolak/cwiczenia/jak_zachecic_dziecko_do_czytania_15_sposobow.html

Justyna Bieńkowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny (16.10.2017)