Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Moc wsparcia

„Bezpieczna więź rodzic-dziecko, zwana także przywiązaniem, to rodzaj „bliskości” — relacja oparta na dostępności fizycznej i emocjonalnej rodziców. W pierwszych latach swojego życia dzieci rozpoczynają niesamowitą drogę rozwoju i zmian. W trakcie tego okresu więź stanowi fundament, wspierający każdą sferę rozwoju dziecka”

 

https://vimeo.com/233272836

 

Anna Zdolska-Wawrzkiewicz, psycholog (17.10.2017)