Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Seksualność młodzieży.

"Zdrowie seksualne stanowi jeden z podstawowych komponentów wpływających na jakość życia. Jednocześnie seksualność jest obszarem powstawania mitów, zafałszowań i społecznego tabu. Błędne lub niedostateczne informacje mogą pociągać za sobą ryzykowne decyzje, powodować niepokój lub dyskomfort."

Zachęcam do zapoznania się z artykułem Michała Pozdała - wyniki badań na temat seksualności młodzieży.

https://www.swps.pl/centrum-prasowe/archiwum-centrum-prasowego/278-badanie/11893-seksualno-polskiej-modziey

A także z cenną inicjatywą Centrum Interwencji Kryzysowej - darmowymi zajęciami i konsultacjami na temat seksualności dla osób po 15 roku życia.

Zachęcam, szczególnie do otwartych i szczerych  rozmów z dziećmi na ten temat.

 http://fdds.pl/konsultacje-warsztaty-nt-seksualnosci/

Agnieszka Gurzyńska - Ellwart, psycholog, doradca zawodowy SAL (16.10.2017)