Poradnia poleca

GASP
GAG

GLA

ISG

IPG

SASP
SAG

SAL

Niepłynność mowy czy jąkanie?

Poniższy artykuł zawiera przydatne wskazówki dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają kłopoty w płynnym wypowiadaniu się. Nie wiesz jak reagować w sytuacji kiedy ktoś się jąka? Zachęcam do zapoznania się z proponowanym linkiem.

http://www.gasp.gfo.pl/aktualnosci/poradnia-poleca/2991-nieplynnosc-mowy-czy-jakanie

Anna Korwel – logopeda, pedagog (07.11.2017)