Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Profilowanie zawodowe w GAG

Październik od kilku już lat w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum jest miesiącem, w którym organizowane są pierwsze warsztaty z cyklu trzech grupowych zajęć dla trzecioklasistów, dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia i podjęcia właściwej decyzji o wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej.
Podczas omawiania prezentacji dotyczącej profilowania, uczniowie dowiedzieli się, że aby świadomie dokonać właściwego i skutecznego wyboru, należy najpierw bardzo dokładnie poznać samego siebie, realnie spojrzeć na własną osobę. Trzeba rzetelnie określić swoje zainteresowania, umiejętności, wartości i potencjał, czyli przyjrzeć się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom, nie zapominając również o cechach osobowości, a więc nie to, co mi się wydaje, ale to, jak jest rzeczywiście. Warto w tym celu poddać się obiektywnym narzędziom badawczym, które pomogą w samopoznaniu. Każdy z uczniów, na podstawie kwestionariusza temperamentu, mógł przekonać się o istotnych czynnikach, wpływających na jego styl funkcjonowania. Od naszego temperamentu, który charakteryzuje się znaczną stałością i ulega tylko niewielkim zmianom w ciągu życia, zależy, czy wybieramy pracę w ruchu, często zmieniającą się, czy też może preferujemy zajęcia mało zmienne, czy lepiej czujemy się pracując indywidualnie, czy z ludźmi. W zależności od natężenia takich cech, jak ruchliwość, siła i równowaga, można bardziej świadomie wybrać profesję pasującą do wrodzonych predyspozycji. Kolejnym zadaniem każdego ucznia było wypełnienie kwestionariusza „Poznaj Swoje Zainteresowania”. Efektem było określenie, w sześciu obszarach, swoich skłonności do wykonywania danej profesji oraz poznanie swojego dominującego typu osobowości zawodowej.
W tym roku szkolnym ze wszystkimi uczniami klas trzecich zostaną przeprowadzone rozmowy doradcze, analizujące i podsumowujące wyniki kwestionariuszy. Będzie to bazą do rozmów w domu z rodzicami po to, by wybrać właściwy kierunek edukacyjno-zawodowy.

Październik 2017, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog GAG, Agnieszka Gurzyńska – doradca zawodowy, psycholog SAG

 

GAG2017pazdziernik2