Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Diagnoza preferencji zawodowych w GLA

Aby przygotować młodego człowieka do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także ukształtować umiejętności umożliwiające mu w przyszłości aktywne i elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy, uczniowie drugich klas Gdańskiego Autonomicznego Liceum zostali poddani diagnozie preferencji zawodowych. Na tej podstawie każdy uczeń, podczas rozpoczynających się w listopadzie indywidualnych rozmów doradczych, otrzyma profesjonalną pomoc w wyborze ścieżki dalszego kształcenia, określeniu predyspozycji zawodowych oraz analizie swojego potencjału.
W trakcie spotkania z doradcą zawodowym, każdy licealista dostanie także wyniki wypełnionych przez siebie kwestionariuszy, które zostaną wcześniej omówione. Powinny być one pretekstem do rozmów z najbliższymi na temat świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu, a co za tym idzie, pozytywnego nastawienia nastolatka na uczenie się dla siebie i osiągnięcia indywidualnego sukcesu.

Październik 2017, Barbara Darmorost – doradca zawodowy