Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Język efektów uczenia się

19 czerwca w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się spotkanie dla doradców zawodowych z całego powiatu, którego efektem będzie stworzenie planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z zakresu doradztwa zawodowego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W wypracowanym programie dla wszystkich etapów edukacji, oprócz obszarów treści kształcenia i celów, będzie znajdował się opis efektów uczenia się, czyli tego, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku edukacji. Efekty uczenia się będą ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych dopasowanych do Polskich Ram Kwalifikacji. Weryfikacja ich nabycia, czyli możliwość sprawdzenia efektów uczenia się, musi być mierzalna, opisana językiem prostych i jednoznacznych pojęć, by wiadomo było, w jaki sposób uczeń powinien zademonstrować zdobytą wiedzę i umiejętności.

Cały plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej z zakresu doradztwa zawodowego zostanie przygotowany i rozesłany do wszystkich placówek edukacyjnych w naszym powiecie pod koniec sierpnia, by każda z nich mogła w nadchodzącym roku szkolnym realizować już na nowych zasadach treści kształcenia w połączeniu z jasnym opisem efektów kształcenia.

Czerwiec 2013, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy