Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

MOC PRZYJAŹNI

 

 

 

Dla dzieci dobre relacje z rówieśnikami i poczucie przynależności do klasy jest bardzo ważne. Posiadanie kolegów wpływa korzystnie na ich poczucie własnej wartości i rozwój umiejętności społecznych, a to w bezpośredni sposób przekłada się na poczucie zadowolenia. W listopadzie w wybranych klasach edukacji wczesnoszkolnej GASP rozmawialiśmy o koleżeństwie. Tworzyliśmy wspólnie drzewo przyjaźni, na którym umieściliśmy cechy i zachowania, które czynią nas dobrymi przyjaciółmi (jabłka na koronie) oraz pułapki, które utrudniają bycie życzliwym i koleżeńskim (nadpsute jabłka). Dzieci bawiły się wyśmienicie, a drzewa przyjaźni zawisły na klasowych tablicach.

Katarzyna Bienias – psycholog (7.12.2017)

GASP2017listopad1

GASP2017listopad2